Regulamin skelpu

 

Warunki ogólne:

1. Pełna nazwa firmy: Michał Brataniec, ENTROPY HOLDS, Bystra 229, 38-300 Gorlice, NIP: 738-195-66-95.

2. Wszystkie podane w sklepie ceny towarów są cenami brutto.

3. Entropy Holds zastrzega sobie możliwość zmiany opisów i cen dostępnych towarów
oraz ich wycofywania i dodawania.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.

 

Zamówienia i ich realizacja:

1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie adresu do wysyłki, wybranie formy płatności oraz sposobu dostawy.

3. Firma Entropy Holds zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować klienta.

4. Wysyłka zakupionych towarów realizowana będzie w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

5. Całkowity czas dostawy jest zależny od wyboru sposobu wysyłki towaru.

5. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

 

Reklamacja i zwroty:

1. Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności doręczyciela.

2. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie zawartości przesyłki należy sporządzić protokół szkody.

3. W przypadku złożenia reklamacji kupujący jest zobowiązany poinformować o tym fakcie firmę Entropy Holds.

4. Wadliwe produkty są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w terminie do 10 dni od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu wadliwego towaru.

5. Firma Entropy Holds nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe z winy kupującego w trakcie jego użytkowania.

6. Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do Entropy Holds. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

 

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe gromadzone są przez firmę Entropy Holds z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.

2. Złożenie zamówienia lub zalogowanie się do systemu, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę Entropy Holds.

3. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuję się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory, strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd.